Hoofdgroep

The module 'Hoofdgroep' is not installed.

Algemeen

The module 'Algemeen' is not installed.

Uitgelicht

The module 'Uitgelicht' is not installed.

Overzicht

The module 'Overzicht' is not installed.

Schooldecanen

De school heeft twee schooldecanen en een loopbaanbegeleider. Zij helpen de leerlingen bij hun richtingkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteiten in de loop van het jaar georganiseerd. De komende periode is voor de klassen 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo bedoeld om te komen tot een goede keuzerichting en voor de examenkandidaten om zich (tijdig) in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hierbij helpen de schooldecanen en de loopbaanbegeleider u/je graag. Ook de leerlingen van de andere klassen worden op verzoek met raad en daad ter zijde gestaan. De verdeling van taken is:

 

 

vmbo LW/BB/KB: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):  mw. M. Amersfoort (m.amersfoort@maerlant.eu)

vmbo TL/GL: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. R. Molema (r.molema@maerlant.eu)

 

havo + 5/6 vwo: voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): mw. drs. G. Muilwijk 

(g.muilwijk@maerlant.eu)

 

3/4 vwovoor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s): dhr. drs. E. van der Geest 

(e.geest@maerlant.eu)

 

 

NIEUWS: 

<klik hier> voor Open Dagen MBO 2017-2018 voor vmbo (sept.2017)

<klik hier> voor presentatie vervolgopleiding 4vmbo bb-kb (sept.2017)

<klik hier> voor presentatie profielkeuze voor 3havo (jan.2017)

<klik hier> voor presentatie profielkeuze voor 3vwo (jan.2017)

<klik hier>  voor het informatieboekje Tweede Fase 3vwo 2017

<klik hier> voor het informatieboekje Tweede Fase 3havo 2017


Informatie over een nieuwe site van het ministerie m.b.t. vervolgonderwijs en verder studeren:

Klik hier:  Startstuderen.nl

mobiNuke

The module 'mobiNuke' is not installed.